United Network News

Live@5 posebno poročilo

Dnevna informativna oddaja
Datum predvajanja: 18. junij 2021
Poročevalec: Steffen Rowe
Prevod: Valentin Rozman

Reverzni repo pomeni, da banke Zveznim rezervam (FED - Federal Reserve) posodijo del svoje likvidnosti v pričakovanju, da bodo čez noč dobile plačilo z obrestmi. Pred dvema tednoma si je FED s tem mehanizmom na osnovi lažne obljube od bank izposodil 500 milijard dolarjev bančne likvidnosti, ki pa je ni mogel vrniti. Ker je bilo zaradi goljufije Zveznim rezervam odvzeto dovoljenje za poslovanje, so se izposojena sredstva prečrpala na izvenbilančne račune. Ključni integrirani monetarni sistem (KIMS) jim namreč ne dovolil, da bi še naprej izvajali svoje zločinske aktivnosti, ki temeljijo na prevarah na podlagi dolga, s katerimi so se okoriščali zadnjih 100 let.

Nato je FED včeraj s ponovnim sklicevanjem na reverzna repo posojila objavil številke v višini 756 milijard dolarjev, zaradi česar so banke ponovno začele upati na hiter donos. Toda te številke so temeljile na novo razpoložljivih sredstvih s številkami dodelitev, ki jih je objavil Globalni repozitorij. In banke ter Zvezne rezerve so jih lahko zgolj videli na svojih ekranih, dostopa do njih pa niso imeli. FED je zatrjeval, da je ta sredstva sprostil on z namenom vračila izposojenih sredstev bankam. Toda po štirih dneh vnašanja kod v različnih vrstnih redih in zaporedjih je postalo boleče jasno, da Zvezne rezerve nimajo več niti najmanjšega nadzora nad denarnim sistemom.

Ker je bil leta 2007 bankam vpogled v izvenbilančne račune onemogočen, je sedanja možnost vpogleda v njih za mnoge banke povsem nova izkušnja. Nekdaj je bilo omogočanje takšnih vpogledov naloga Zveznih rezerv, saj so imele vlogo varuha svetovnega premoženja. Vendar pa so pod njihovim skrbništvom vse banke na svetu naposled postale plačilno nesposobne, saj imajo več dolgov kot sredstev. In ker se je delovanje finančnega sistema spremenilo, nimajo več možnosti zahtevati, da bi se neplačani dolgovi še naprej šteli za premoženje.

V nebo vpijoča posojila z obratnim repo poslom so bila napoved za katastrofalni zlom gospodarstva, ki so ga imeli priložnost ustaviti, preden so izgubili ves nadzor nad sistemom. Varuhinja svetovnega premožanja Kimberly Ann Goguen jim je 6. uro na dan 17. junij 2021 po vzhodnem času (EST) določila kot zadnji rok za uskladitev njihovega delovanja z najboljšimi interesi vsega prebivalstva. Toda namesto da bi ga upoštevali, so nadaljevali z izvajanjem goljufij in povsem obupani skušali vdreti v sistem frakcijskega bančništva ter ga spraviti k življenju, čeprav je ta že nekaj časa mrtev kot kamen.

Z današnjim dnem obeležujemo začetek novega obdobja, vendar pa so pred nami še vedno zelo veliki izzivi. Polovica globoke države še vedno ne more verjeti, da je bila vržena iz prestola, zato obstaja nevarnost, da se bo odzvala s polnim spektrom povračilnih ukrepov. Druga polovica pa je tako nevedna glede tega, kako stvari dejansko delujejo, da je popolnoma paralizirana, saj zgolj gleda zaslone, sklicuje sestanke in ne naredi ničesar.

Denar je vedno predstavljal njihov mehanizem za nadzor in doslej so ga imeli možnost dobiti v neomejenih količinah. Njihov denarni čarovnik jim je ustvaril iluzijo, da lahko sprožijo vojne, povzročijo pandemije in zasužnjijo svet, ne da bi morali nositi kakršne koli posledice za svoja dejanja. Toda s takšnim poveličevanjem srednjerazrednih privilegiranih sužnjev je končno konec. In sedaj imajo ljudje priložnost, da stopijo v svoje vloge voditeljev, inovatorjev, organizatorjev, zaščitnikov in snovalcev sveta brez vnaprej določenih omejitev, izmišljenih resničnosti ali izmišljenih nevarnosti.

Današnji dan zaznamuje prenos moči iz rok tistih, ki so se želeli z nami le okoriščati, nas nadzorovati in zasužnjiti nazaj v roke ljudi, ki so se pripravljeni dvigniti, izstopiti in se postaviti za svoje pravice. Zgodovina človeštva se bo pisala, opredeljevala in pripovedovala na podlagi tega, kar bomo kot rasa svobodnih in neodvisnih duš storili v nadaljevanju. Pot, ki je pred nami, ne bo lahka, vendar bodo temelji, ki jih bomo postavili, osvetlili pot iz teme za prihodnje generacije.

V naslednjih nekaj dnevih ali tednih bo predstavljena spletna platforma za pomoč ljudem širom sveta, preko katere bodo na voljo nepovratna sredstva za financiranje projektov obnove. Zakoniti zbori bodo prejeli pooblastila za sprejemanje odločitev o tem, kako bodo delovali kot samoupravne skupnosti. Zdravstveno varstvo bo na novo opredeljeno in spremenjeno tako, da bo zagotavljalo rešitve s strani ponudnikov, ki jim je dejansko mar za vaše zdravje.

Naš svet je bil v ujetništvu in zasenčili so ga z zastrupljanjem naše hrane, vode, zemlje, zraka in misli. Lagali so nam o naši zgodovini, izvoru, sposobnostih in prihodnosti. Sedaj pa z ničemer več nismo omejeni in svet v imamo v svojih rokah. Na voljo imamo orodja, s katerimi se lahko odločimo preseči dosedanje omejitve in dostop imamo do skrivnosti, ki so drugim omogočale, da nas imeli za talce. Ta trenutek bo določil zgodovino prihodnosti. Poskrbimo, da bo pomemben. Stopimo skupaj in spremenimo ta svet.Povezava do izvirnega video posnetka

Kazalo vseh prevodov