United Network News

Life Force srečanje

Tedenski Zoom pogovor
Datum predvajanja: 11. junij 2021
Poročevalca: Steffen Rowe (Tank), Kimberly Ann Goguen
Prevod: Valentin Rozman

Tole je kratek povzetek nedeljskega Life Force Zoom srečanja iz 11. julija 2021 ob 22h po našem času, v dolžini okoli ene ure in pol. Na srečanju je bilo razloženo, da je bilo doslej v World Hall of Records ratificiranih pet zakoniti zborov (de jure assemblies), in sicer: Arizona, Oregon State, California Gold State, Georgia in Texas. Oregonski zakoniti zbor je dokazal, kako je zgolj s sedmimi ustanovnimi člani možno iti v akcijo, raziskati, kaj je problem, najti rešitev ter jo naposled tudi uveljaviti.

Predstavniki globoke države so namreč v Oregonu sabotirali namakalni sistem za oskrbo kmetovalnih območij. Deblokado vodne napeljave so želele preprečiti do zob oborožene enote Ministrstva za domovinsko varnost, ki so priletele s helikopterji. Ko pa so jih Life Force oborožene mirovne sile posvarila, da bo tekla kri, če se bodo vmešavali v zadevo, so s svojimi helikopterji odšli tako hitro, kot so tudi prišli.

Banka Wells Fargo je svojim komitentom prenehala ponujati kredite, za doslej izdane kredite pa je zahtevala plačilo. To so storili zato, ker niso več mogli izdajati kreditov za predstavnike globoke države. Mislili so, da bodo lahko zopet izdajali nove kredite, če bodo obstoječi prejemniki njihovih kreditov te v celoti odplačali. Vendar pa se motijo, saj je Globalni repozitorij bankam onemogočil izdajanje kakršnih koli novih sredstev za namene globoke države. In zasluga za to gre varuhinji našega planeta, upravnici novega globalnega finančnega sistema in poveljnici oboroženih kopenskih mirovnih sil Kimbely Ann Goguen.

Kimberly je povedala, da je sedaj ugotovila ter odpravila še zadnjo blokado glede nakazovanja finančnih sredstev na bančne račune bančnih komitentov. Banke so si namreč jemale pravico do blokade izplačil nakazanih sredstev ter rubež denarja, ker so imele pravni status varuhov njihovih komitentov. Sedaj je Kimberly preko sistema v World Hall of Records ta status bankam odvzela in zato banke nimajo več nobene pravne podlage za kakršno koli legalno blokiranje finančnih sredstev.

Tudi sedanji sistem patentiranja je Kimberly razveljavila, saj si je preko njega globoka država prilaščala izume ter onemogočala njihovo uporabo širši javnosti. Kmalu bo uveljavljen nov sistem intelektualne zaščite, ki bo preprečeval zlorabe in tudi onemogočal patentiranje kakršnih koli farmacevtskih pripravkov, ki ljudem škodujejo, kot so na primer cepiva z vsebnostjo aluminija. In pripravlja se sistem nove oblike brezplačnega zdravstvenega zavarovanja Life Force Assurance.

Ta bo kril vse stroške za zdravljenje katerega koli bolezni in poškodb ter vseh velnes izdelkov in storitev za ohranjanje najboljšega možnega zdravstvenega stanja. Vsak bo preje kartico, s katero bo pri ponudnikih izdelkov in storitev opravil plačilo. Vsak od ponudnikov izdelkov in storitev, povezanih z zdravjem, pa se bo lahko registriral v sistem preko spletne strani, ki je trenutno še v stanju razvoja.

Prav tako je Kimberly spremenila status vsakega človeka iz pravne fikcije v suverenega, živega človeka. Zato nam poslej ne bo potrebno ščititi svojih pravic s samostojnim spreminjati statusa ter avtografiranjem z malih črkami in dvopičji, uporabo prstnega odtisa in podobno. Nihče si ne bo mogel več prilaščati naših teles, elektrike ter naravnih virov, kot so voda. Sklicevanje na pravico do lastništva vode zaradi izgradnje vodne infrastrukture ali objektov ob vodi je onemogočeno. V naslednjih dnevih bodo preko World Hall of Records mednarodno pravno uveljavljene še dodatne spremembe, ki nam bodo vsem omogočile pogoje za varno in srečno življenje. 



Povezava do izvirnega video posnetka

Kazalo vseh prevodov