United Network News

Global News Desk

Posebna informativna oddaja
Datum predvajanja: 25. marec 2022
Poročevalka: Sunny Gault
Prevod in priredba: Valentin Rozman

Danes je 25. marec 2022. Sem Sunny Gault. Dobrodošli v poročilu UNN - United Network News. Ah, Pariz, Francija, znan kot mesto luči. Nekateri pravijo, da ga imenujejo mesto luči zaradi njegovih 296 osvetljenih znamenitosti. Drugi pravijo, da zaradi kralja Ludvika XIV. iz 16. stoletja, znanega tudi kot Sončni kralj, tretji pa menijo, da je ime nastalo, ker je bil Pariz v ospredju obdobja razsvetljenstva. No, če ste general globoke države, bi menili, da si je Pariz ponovno prislužil svoje ime, saj so nameravali z jedrskim orožjem razsvetliti mesto prek reke Sene. Ta napad naj bi se zgodil 22. marca pozno zvečer.

Se spomnite tistih jedrskih podmornic z orožjem s kobaltovimi konicami, ki naj bi pred enim tednom napadle celotno vzhodno obalo Združenih držav? No, potem so se po ukazu generalov globoke države odpravile v Pariz. Seveda je bil pri tem namen za napad pod lažno zastavo okriviti Ruse. Zakaj Pariz? No, ta zgodba ima še več ozadij. Pariz je v preteklosti podpisoval svetovne pogodbe (Global Treaties). Kot primer lahko navedemo Pariški sporazum, ki so jo podpisali britanski kralj Jurij Tretji ter ameriška predstavnika John J. Benjamin Franklin in John Adams. S tem je bila leta 1783 priznana neodvisnost Amerike, leta 1792 pa se je končala ameriška revolucionarna vojna. 

Najprej je bila tu Magna karta, podpisana leta 1215, kasneje razširjena na Združene države, ki je opisovala: Kralj je slab, tu je razlog, zakaj je slab. In zato morajo obstajati zakoni, ki preprečujejo pretirano poseganje v Veliko Britanijo in njene kolonije. Nato smo leta 1789 dobili ameriško ustavo, ki govori o ljudskih varuškah ali guvernatorkah, nato pa še Listino pravic (Bill of Rights), ki je bila sprejeta v sedmih letih in je bila končno ratificirana leta 1789. Ta je ameriškim državljanom res dala nekatere pravice. Žal je vse to šlo skozi okno leta 1864, ko so bile celotne Združene države Amerike zastavljene Kronski korporaciji (Crown Corporation). Tega se pa niste učili pri pouku zgodovine, kajne? Krona, ki je znana tudi kot Red modrega zmaja (Order of the Blue Dragon), vlada tudi večini Evrope, pa tudi vsem kolonijam Velike Britanije.

Premoženje, dodeljeno od kolonialnih držav, vključno z ZDA, je bilo večinoma shranjeno v portfelju, znanem kot Modra knjiga (The Blue Book). V zadnjem času se je ponovno pojavil Pariz, in sicer s podpisom Pariški sporazum o nadzoru podnebja (Paris Climate Control Treaty) leta 2015, ki je pozneje postala Pariški sporazum o nadzoru podnebja (Paris Climate Control Agreement), potem ko so Združeni narodi (UN - United Nations) ugotovili, da jim je bila odvzeta suverenost. Po mednarodnem pravu lahko pogodbo podpišejo le suvereni subjekti, medtem ko lahko korporacije, posamezniki in suvereni subjekti sklepajo sporazume. Leta 2015 so se svetovni voditelji so se zbrali v Parizu, da bi razpravljali o tem, kako se boriti proti globalnemu segrevanju, na čelu z Greto Thornburg, ki je jokala o okolju.

Kakšno predstavo je ustvarila globoka država, da bi ves svet prepričala v podpis sredstev v zemlji za boj proti revščini. Čakajte, kako se podnebne spremembe borijo proti revščini? No, če govorite o revščini globoke države, bi bila to velika zmaga. Vendar so pozabili, da je bila večina državnih sredstev že uporabljena kot finančni vzvod. Čeprav je globoka država vzpostavila novo republiko Združenih držav Amerike, prav tako v Franciji istega leta, ji še vedno ni uspelo zagotoviti nobenega premoženja. Se še spomnite vseh tistih pogovorov o vzpostavitvi nove republike, ki bi uvedla ponastavitev valute, pa tudi samo Gesaro? No, če bi se to zgodilo v tistem času, bi vsi Američani do zdaj govorili francosko. Aur revoir.

Kmalu po podpisu sporazuma, ne pogodbe, so Združeni narodi začeli graditi podružnice po vsem svetu in zahtevali svoje novo pridobljeno premoženje, med drugim tudi na zemljiščih v Združenih državah Amerike, ki jih upravlja Urad za upravljanje z zemljišči (Bureau of Land Management). Te podružnice so začele nastajati po vsej afriški celini, le nekaterim se je uspelo boriti proti nenehnemu zaseganju bogastva svojega naroda. Za Francijo to ni bilo nič novega. Leta 1962 je Francija v sodelovanju z več afriškimi državami s podpisom Dakarske pogodbe ustanovila Zahodnoafriško ekonomsko in denarno unijo (WAEMU - West African Economic and Monetary Union).

Trenutno je v denarno unijo vključenih osem držav članic: Benin, Burkina Faso, Slonokoščena obala, Gvineja Bissau, Mali, Niger, Senegal in Togo. Poleg centralizacije denarnih rezerv unije so glavna pooblastila centralne banke s sedežem v Dakarju v Senegalu vseh držav članic izdajanje valute, vodenje denarne politike, organizacija in spremljanje bančnih dejavnosti ter zagotavljanje pomoči državam članicam WAEMU-ja. Vse države kot svojo valuto trenutno uporabljajo zahodnoafriški frank. V času sklenitve sporazuma je bil frank valuta Francije vse do ustanovitve Evropske unije in njene valute evro. Vrednost te valute je približno 596 frankov za en ameriški dolar.

Nadalje, Gospodarsko in denarno skupnost Srednje Afrike (CEMAC - Economic and Monetary Community of Central Africa) sestavlja šest držav: Gabon, Kamerun, Srednjeafriška republika, Čad, Demokratična republika Kongo in Ekvitorialna Gvineja. Centralna banka vseh držav v okviru sporazuma CEMAC se nahaja v Čadu. 14 držav unij CEMAC in WAEMU je zemeljske vire takrat zastavilo Franciji, ti viri in vsa trgovina v državah članicah pa so šli v podporo BDP-ja Francije, pa tudi francoskemu franku. Ker francoska družina Rothschild kot članica Krone ni mogla dovoliti, da bi afriški narodi imeli tako dragoceno valuto, kot je frank, so razvili zahodni ter centralni frank. Ali sta bili res kdaj Francoska centralna banka in Kronska korporacija tisti, ki sta nadzorovali gospodarstvo afriških narodov?

Na kratko: Ne. Račun, naveden na tej strani Modre knjige, kaže, da je bil pravi račun vseh sredstev, deponiranih v Pariški banki (Banque de Paris) vedno račun v sistemu Alfa, s katerim sedaj upravlja gospa Goguen. Dovoljenje je moral dati predhodnik gospe Gogen. Banka Anglije (Bank of England), ki je postala del Zveznih rezerv (Federal Reserve), ima še vedno iluzijo nadzora nad dodatnimi 19 narodi na celini v okviru Britanske skupnosti narodov (Commonwealth). Tudi to je le iluzija. Zakaj?

Leta 2019 je gospa Goguen razdelila račun po posameznih državah, vključenih v obe pogodbi, in bogastvo afriških narodov zdaj pripada vsaki državi in vsakemu državljanu v vsaki državi. Poleg tega tudi Banka Anglije nima nobenega dejanskega gospodarskega nadzora nad nobenim narodom v svoji britanski skupnosti. Nobenemu narodu v okviru teh sporazumov se ni več treba zanašati ne na Francijo ne na Združene narode ne na Banko Anglije, da bi prosperiral in sodeloval v gospodarstvu na svetovni ravni.

Med tem ko svetovna globoka država še naprej oživlja stare načrte in ne vidi, zakaj prav vsak od njih ne deluje, je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v zadnjih dveh tednih v novicah ponovno spodbujal dogovor o nadzoru podnebja, ki je tu ključna beseda. Po mnenju generalnega sekretarja morajo vse države spoštovati sporazum. Vendar pa ne razume, da sporazum ne more prisiliti držav, da se odpovedo vsem svojim zemeljskim sredstvom za boj proti revščini. Kajti vsa ta sredstva so že bila uporabljena v različnih obdobjih zgodovine in jih nobena država, vključno s skupino Združenih narodov, ne more uporabiti iz nobenega razloga.

V ozadju so Združeni narodi poskušali izdati valuto Mednarodnega denarnega sklada, Posebne pravice črpanja (SDR - Special Drawing Rights), proti vsem sodelujočim državam, ki so imele sredstva v zemlji, in tako poskušali nadomestiti ameriški fiat dolar s SDR kot svetovno trgovinsko valuto. Če bi se to zgodilo, bi Združeni narodi nadzorovali svetovno gospodarstvo in zagotovo zrušili ameriški dolar. K sreči je gospa Goguen opazila pritok SDR-ja in zavrnila vsako zahtevo po vzvodu proti košarici zemeljskih sredstev. SDR je hitro izginil iz vseh bank povsod po svetu in operacija je propadla. Kako je to mogoče? Zelo preprosto. Pogodbe so in so vedno bile finančni instrumenti, s katerimi je mogoče trgovati. Sledi opis, kako je do tega prišlo.

Sistem Alfa je prejel pogodbo o zveznem dualnem bančnem sistemu kot obveznico. Obveznica je bila deponirana v sistemu Alfa za posojila in nove dodelitve valut po vsem svetu za delovanje sistema. Zvezna rezervna banka nima ničesar skupnega z vlado Združenih držav Amerike. Ime zvezna je dobila od zveznega dualnega bančnega sistema. Osupljivo, kajne? Ta je postal splošno priznan kot enopolarni svetovni bančni sistem, sistem UCC oziroma sistem upravljanja za vse glavne bančne in finančne institucije s sedežem v Washingtonu. Potem ko je bila pogodba ratificirana v Arhivu ratificiranih listin (HR - Hall of Records), sistem Alfa ni bil le distribucijska točka za vse nove dodelitve valut, temveč je bil vedno lastnik celotnega sistema in je še vedno lastnik do danes. Čeprav je bilo v Arhivu ratificiranih listin veliko pogodb razpuščenih, sistem Alfa še vedno zadržuje sredstva, dokler se narodi sveta ne oglasijo, da bi ljudem povrnili svoja sredstva.

Tukaj je resnična zgodovina. Zvezni dvojni bančni sistem je bil ustanovljen leta 1944 na monetarni in finančni konferenci Združenih narodov, ki je vzpostavila nov mednarodni gospodarski sistem po drugi svetovni vojni, imenovan Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD - International Bank for Reconstruction and Developmen). Ta sistem je uradno začel delovati junija 1946. V skladu z zakonom o centralnem bančništvu 265 upravljavci sistema papirne in sčasoma digitalne valute so Zvezne rezerve Združenih narodov Banki za mednarodne poravnave, Svetovni banki, Banki Anglije, Svetovni trgovinski organizaciji in Mednarodnemu denarnemu skladu dali določeno stopnjo upravljanja sistema, medtem ko je imel sistem Alfa vedno popolno lastništvo in nadzor.

Zato je imela gospa Goguen pravico odstraniti vse organizacije iz Arhiva ratificiranih listin in po svoji volji določiti izdajo novih valut oziroma zavrniti instrument. Dobro, vrnimo se k finančnim instrumentom, ki jih poznate pod imenom pogodbe. Leta 1969 je bila sprejeta Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb kot sporazum, sklenjen med nacionalnimi državami, ki ureja mednarodno pravo. Ne glede na to, ali je vsebovan v enem instrumentu, kot je finančni instrument, ali v več instrumentih, je bilo vsem pogodbam zagotovljeno financiranje s strani sistema Alfa (Alpha) v okviru sporazumov o zveznem dvojnem bančnem sistemu. Zato vojne prinašajo denar. Navsezadnje se večina vojn konča z mirovno pogodbo, kajne? Mirovne pogodbe bi potem izplačevale velike denarje za obnovo po vojnah.

Ker Arhiv ratificiranih listin, ki ga zdaj vodi gospa Goguen, nobene od teh pogodb ne ratificira več in ker jih sistem Alfa, ki ga prav tako vodi gospa Goguen, ne plačuje, celoten sistem, ki ga vodi globoka država, popolnoma propada. To je razlog, da se je število in pomembnost finančnih instrumentov teh pogodb od prve svetovne vojen izjemno povečalo. Vojne so prinašale denar na podlagi starih pogodb. Ker je vsaka država na svetu veljala za podsuverena, kot so bile tudi mednarodne skrivne družbe Svetovnega sklada ali sistema Alfa, jim je morala gospa Goguen zgolj ukiniti statuse suverenom, pogodbe ter mednarodne sporazume. Razpuščeni so bili sporazumi o upraviteljih sistema papirnatih valut, razpuščeni so bili sporazumi o upravljanju premoženja, razpuščeni so bili tudi sporazumi o tajnih družbah in imenovanih družinah.

Za globoko državo torej ne bo enotne svetovne valute SDR, ne bo enotne digitalne valute. To ni več vaše premoženje. Odkrito povedano, nikoli ni bilo. Za generale globoke države: Lahko poskušate razstreliti države, ki sprožajo vojne, kot je vojna med Rusijo in Ukrajino, toda nikoli ne boste pridobili nadzora, ki si ga želite. Čudovitim ljudem sveta in nacionalnim državam: Vaša sredstva so pripravljena, skupaj z dodelitvijo vaše ustrezne valute za začetek obnove planeta Zemlje. Niste več podrejeni globoki državi. Ste suvereno bitje. 

Svetovni oder je pripravljen in mi smo pripravljeni. Izberite pametno. Pridružite se nam naslednjič in izvedeli boste, zakaj so ameriške sankcije proti Rusiji pravkar prisilile Rusijo k najgloblji finančni spremembi v zadnjih 100 letih. To bi lahko zelo dobro pripravilo teren za medsebojno odvisno gospodarsko ozračje na svetovni ravni in prineslo konec vladavini svetovne globoke države. Temu pravim dobra novica. S tem zaključujem še eno poročilo United Network News. Sem Sunny Gault. Pridružite se nam ob delavnikih v resničnih novicah.Povezava do izvirnega video posnetka

Kazalo vseh prevodov