19.10.2021

14.15

Pri vseh obrazcih v Zoho Forms je naslov pošiljatelja sistemskih obvestil spremenje iz info@zbor.si v obvestila@zbor.si.