Odbori:

 • DST - Družinske storitve
 • JDI - Javna dela ter infrastruktura
 • KMC - Komunikacija
 • MRK - Mirovniki
 • NTR - Načela in transparentnost
 • OKL - Okolje
 • PDA - Pravda
 • PRV - Projektno vodenje
 • VGI - Vzgoja in izobraževanje
 • VNT - Varnost
 • ZKD - Zakladništvo
 • ZVE - Zdravje in velnes

Upravniki odborov:

 1. Upravnik odbora je izvoljen s strani članov svojega odbora in opravlja delo skladno z usmeritvami Sveta in namenom svojega odbora.
 2. Vsak upravnik odbora je med drugim zadolžen za:
  1. Učinkovito povezovanje in sodelovanje vseh članov svojega odbora pri izvajanju nalog v skladu s pravili Zbora in usmeritvami Sveta.
  2. Poročanje o delovanju svojega odbora Svetu in članom Zbora na rednih sestankih Sveta in Zbora in odgovarjanje na vsa morebitna povezana vprašanja.
  3. Jamčenje ustreznosti, pravilnosti in točnosti izdanih listin svojega odbora z avtografiranjem.