Odbori

Skupne naloge odborov Zakonitega zbora Slovenije so:

  • zaščita naravnih in družbenih ekosistemov,
  • obnova popolne harmonije sobivanja v zdravem okolju,
  • razvoj projektov, idej in novih pristopov ter
  • uvedba najboljših možnih rešitev

za zadovoljevanje vseh potreb prebivalcev dežele Slovenije in za korist vsega življenja.

DST - Družinske storitve

Veseli smo vašega obiska. Tu zagotovo niste po naključju. Čutimo se odgovorne, da po naši moči pomagamo in podpiramo posameznika in skupnosti. Osnovna celica družbe je človek, ki sestavlja družino. Vsak človek je del družine, ne glede na to ali biva v družinski skupnosti ali izven nje. Vedno smo del nečesa, lahko smo član družine, sostanovalec, sodelavec, prijatelj, udeleženec neke skupine, vsi pa smo si enaki v tem, da smo prebivalci na planetu Zemlja in imamo enake pravice.

Naša naloga je delovati v skladu z naravnim pravom in pripravljati rešitve v korist vsakega človeka.

Smo del narave in tako podvrženi nenehnim spremembam v življenju.

Zavedamo se pomena našega druženja, saj skupaj lažje premagujemo težave.

JDI - Javna dela ter infrastruktura

Zakoniti zbor Slovenije deluje za ljudi in za izpolnjevanje nalog, ki ljudem pomenijo nek problem in potrebujejo kratkotrajno pomoč (npr. pomoč pri košnji trave, pomoč pri oskrbi s hrano, pomoč pri prevozu k zdravniku, itd.). V ZZS se organiziramo tako, da bomo lahko sproti in kar najhitreje zmogli reševati vaše prošnje za pomoč. Solidarnost nas bogati in krepi. 

K sodelovanj v našem odboru ste vabljeni vsi, ki razumete stiske in vam je mar za sočloveka.

KMU - Komunikacija

Odbor za komunikacijo zbira informacije znotraj Zbora, jih smiselno povzame in posreduje širši skupnosti izven Zbora.

Člani Odbora za komunikacijo morajo biti dobro seznanjeni z informacijami, novostmi in spremembami, ki so pomembne za širšo javnost, da lahko ažurno in na pravi način prenesejo sporočila. Sodelujejo z vsemi odbori, ti pa jih seznanjajo o vseh potrebnih informacijah za širšo javnost. Sledijo informacijam v širši javnosti in jih glede na smiselnost posredujejo odborom. Spremljajo globalne spletne strani sorodnih organizacij in opozarjajo posamezne odbore na pomembnost globalnih sporočil za njihov odbor.

MRV - Mirovniki

NAT - Načela in transparentnost

Načela so naš notranji kompas, na katerega se lahko opremo, ko ne znamo naprej in ne vemo kako. V zagnanosti za dosego ciljev lahko hitro pozabimo ali spregledamo, da so določene posledice naših ravnanj lahko škodljive za druge. Zato je za naše skupno dobro potrebno, da se ravnamo po načelih, ki zagotavljajo takšne posledice, ki so najboljše za vso življenje. Da lahko takšna načela prepoznamo, moramo najprej razumeti temeljni naravni zakon, saj iz njega izhajajo.

Temeljne naloge članov odbora so obravnave prejetih pritožb članov zbora o delovanju zbora, informiranje in opominjanje članov na pomembnost delovanja v skladu z zlatim pravilo in zagotavljanje transparentnosti delovanja Zbora.

Odbor se nekoliko razlikuje od ostalih odborov, saj je edini, katerega tri člane neposredno volijo člani Zbora, dočim člane ostalih odborov potrjuje Svet.

OKL - Okolje

Za nas, zemeljska bitja, ni življenja brez ZEMLJE, VODE in ZRAKA.
Odbor za okolje je tukaj z namenom, da poskrbi za njihovo zaščito v času brezglavega potrošništva, za njihovo obnovo, ki je potrebna zaradi preteklih škodljivih praks in za njihovo uporabo po principu podpornih, z naravo usklajenih praks.

Odpiramo prostor za živo zbirko idej v katerega bomo dajali in iz katerega bomo črpali navdih skupaj z vami vsemi. Nadvse dobrodošli ste, da z nami delite probleme in potrebe, ki jih zaznavate na področju okolja, kakor seveda tudi rešitve in dobre prakse, ki ste jih našli na vaši poti ali jih, še bolje, že prakticirate.

PVD - Pravda

PRV - Projektno vodenje

VZI - Vzgoja in izobraževanje

V šolo smo hodili in se marsikaj učili, a mnogo nepotrebnega pozabili. Lastnost  vsakega človeka, ki je še najbolj izrazita pa pri otrocih,  je radovednost, želja po raziskovanju, odkrivanju sveta, spoznavanju sebe in življenja. Načrtujemo drugačno pridobivanje veščin in znanja, ko učitelj ne bo več nastopal v vlogi avtoritete ampak mentorja v podpori učenju in zagotavljanju vzdušja, ki podpira človekov telesni, umski, duševni in emocionalni razvoj. Vodilo nam je oblikovati šolo življenja z ozaveščanjem spoznanj o mnogih stvareh, ki jih še ne vemo, zato se vse življenje vzgajamo in učimo po naših interesih ali potrebah ter iz globokih, nepojasnjenih notranjih vzgibov. Odbor za vzgojo in izobraževanje deluje v okviru Zakonitega zbora Slovenije. Imamo vizijo in načrt kako narediti spremembe.

Vabimo vas da se pridružite k soustvarjanju drugačne šole za otroke in odrasle.

VRN - Varnost

ZKL - Zakladništvo

ZDV - Zdravje in velnes

POSLANSTVO

Omogočiti vsem živim bitjem na Zemlji najvišjo možno raven psihosocialnega, duhovnega in socialnega blagostanja. Ustvarjanje zdravja in dobrega počutja, ki temelji na celostnem pristopu (holističen pristop).

TEMELJNE PRISTOJNOSTI

Zaščita – Obnova – Izvedba

CILJI

1. Zdravstvena oskrba:

  • Obnova okrnjenih pravic zdravstvene preventivne, kurativne in paliativne oskrbe
  • Zaščita obstoječih in obnovljenih pravic
  • Omogočanje brezpogojnega izkoriščanja vpeljanih pravic do obravnave, oskrbe in komplementarnega zdravljenja, brez čakalnih vrst vsem živim bitjem.
  • Dostopnost velnes (fizioterapija, SPA, masaže) ponudbe storitev vsakemu posamezniku, v vsakem trenutku v vseh fazah življenjskega cikla.
  • Omogočanje življenjskega sloga po meri vsakega posameznika.

ORGANIZIRANOST - Sektorji

Sektor Zdravje materije in duha – celosten pristop (preventiva, kurativa in paliativa)
Sektor Velnes materije in duha – celosten pristop (preventiva in kurativa)
Sektor Življenjski slog materije in duha – celosten pristop (preventiva in kurativa)

NALOGE

Ključne pristojnosti delovanja Odbora za zdravje in velnes pri uresničevanja poslanstva in doseganju zastavljenih ciljev je ocena potreb.