Odbori temeljnih dejavnosti:

 • Odbor za pravdo, red in mir (OPRM)
 • Odbor za zdravje in dobro počutje (OZDP)
 • Odbor za ohranjanje in zaščito narave (OOZN)
 • Odbor za ocenjevanje potreb (OOP)
 • Odbor za finance in računovodstvo (OFR)
 • Odbor za informatiko in projektno vodenje (OIPV)
 • Odbor za družinske storitve (ODS)
 • Odbor za vzgojo in izobraževanje (OVI)
 • Odbor za varnost (OV)

Nadzorni odbor:

Upravniki odborov:

Za vsak odbor je predviden upravnik odbora, ki je zadolžen za:

 1. Učinkovito povezovanje in sodelovanje vseh članov svojega odbora pri izvajanju nalog v skladu s pravili in usmeritvami zbora.
 2. Poročanje o delovanju svojega odbora vsem članom zbora na sestankih zbora in odgovarjanje na vsa morebitna povezana vprašanja.
 3. Jamčenje ustreznosti izdanih listin svojega odbora z avtografiranjem.