Odločanje

 1. Odgovorni člani Zbora predstavljajo najvišje odločevalsko telo Zbora.
 2. O vseh skupnih zadevah odločajo odgovorni sklepčni člani Zbora z glasovanjem.
 3. Odgovorni člani Zbora za učinkovito vodenje Zbora izvolijo člane Sveta, katerim je delegirano upravljanje Zbora.
 4. Pri vsakem glasovanju se vedno upošteva pravilo: 1 človek = 1 enakovreden glas.
 5. Vse sprejete odločitve Zbora, ki kršijo zlato pravilo (1), Temeljne človekove svoboščine po naravnem pravu (2) ali Deklaracijo o neodvisnosti živih bitij Zemlje (3) so zločin proti človeštvu in življenju in zato nične ter neveljavne.

  (1) Zlato pravilo: Ne škoduj ter upoštevaj in obravnavaj druge tako, kot bi hotel biti sam na njihovem mestu.
  (2) Temeljne človekove svoboščine.
  (3) Deklaracija o neodvisnosti živih bitij Zemlje.