Odločanje

O vseh zadevah odločijo vsi sklepčni člani zbora, posamezni odbori pa delujejo v skladu s sprejeto usmeritvijo, ki jo skupaj določijo vsi sklepčni člani zbora z glasovanjem. Pri glasovanju se vedno upošteva pravilo: en človek = en glas. Minimalni pogoj za sprejetje odločitve z glasovanjem je večina glasov sklepčnih članov zbora. Vsi predlogi ali glasovanja, ki kršijo zlato pravilo (1), temeljne človekove svoboščine po naravnem pravu (2) ali univerzalna načela in prepovedane dejavnosti (3) so zločin proti človeštvu in niso veljavni.

(1) Zlato pravilo: Ne škoduj ter upoštevaj in obravnavaj druge tako, kot bi hotel-a biti sam-a na njihovem mestu.
(2) Temeljne človekove pravice
(3) Pravilnik za organe kazenskega pregona