Iščemo prevajalce

Zakoniti zbor Slovenije išče kvalificirane kandidate za prevajanje iz angleškega v slovenski jezik ter obratno. Trenutno je možno zgolj prostovoljsko sodelovanje, v prihodnosti pa bo to delo tudi zelo dobro plačano. Kdor se bo že sedaj priključil, bo imel čast sodelovanja pri ključnem projektu zgodovinskega pomena za slovenski narod ter celotno človeštvo.


Kaj je ta projekt?

Gradimo nov sistem družbene samouprave, z namenom čim večjega nadomeščanja obstoječih vladnih struktur. Te namreč trenutno aktivno sodelujejo pri vojaški genocidni operaciji z imenom COVID - Certificate Of Vaccination ID, s katero želijo popolnoma tehnološko zasužnjiti človeštvo ter zmanjšati število svetovne populacije za 90%. Te aktivnosti želimo čim prej zaustaviti preko pravnih mehanizmov. To vključuje ustanavljanje zakonitih zborov (de jure assemblies) ter njihovo ratifikacijo v Svetovni arhivski dvorani (World Hall of Records). Po ratifikaciji dobijo zakoniti zbori mednarodno veljaven status najvišjega zakonodajnega telesa na svojem ozemlju, s čimer imajo pravno moč izničiti vse odloke in zakone, s katerimi vlada izvaja terorizem nad nami.

Certifikat za ratifikacijo

Za razumevanje dejanske strukture pravnega sistema na tem svetu, priporočamo branje naslednjega članka:

Life Force srečanje 13. junija 2021


Kakšne so potrebe?

Upravnica Svetovne arhivske dvorane ter varuhinja našega planeta in vseh njegovih sredstev Kimberly Ann Goguen neprestano zaustavlja številne poskuse predstavnikov globoke države za izvedbo njihovega totalitarnega in genocidnega načrta. O tem nas redno informira preko njenega medijskega omrežja z imenom United Network News. Pri poročanju ji pomaga njen sodelavec Steffen Rowe z nadimkom Tank. Vsak dan od ponedeljka do petka izide informativna televizijska oddaja z imenom Live@5 v dolžini okoli 15 minut. Ob nedeljah zvečer pa Kimberly preko Zoom srečanja v dolžini okoli 1 ure še dodatno poroča o ključnih napredkih v zadnjem tednu.

Kim & Tank

Zakoniti zbor Slovenije je pooblaščen, da ta poročila prevaja v slovenski jezik ter jih objavlja na svoji spletni strani v obliki člankov. Trenutno delo prevajanja opravlja Valentin Rozman, ki izvaja tudi funkcijo podpredsednika Zakonitega zbora Slovenije ter upravnika in člana več odborov. Ker mu celoten postopek pretvorbe in delitve ene same Live@5 oddaje vzame vsaj 6 ur časa, se iščejo prevajalci, ki bi ga glede tega lahko časovno razbremenili, da se lahko posveti izvajanju ostalih aktivnosti za razvoj zakonitega zbora.


Kakšna so pričakovanja?

Oddaje United Network News vsebujejo izjemno pomembne informacije, ki jih ni mogoče zaslediti v drugih medijih, saj jih posreduje Globalna obveščevalna agancija (GIA). Zato želimo v prevodih zagotoviti popolno pomensko točnost informacij, poleg tega pa še slovnično in pravopisno točnost ter kakovostno priredbo angleškega izrazoslovja v slovenskega. Prav tako pa želimo prevode javnosti ponuditi čim prej, oziroma najkasneje en dan po izidu nove oddaje. Potek prevajalskega dela je naslednji:

 1. Zjutraj se prijavi v mobilno aplikacijo ali spletno stran za dostop do vsebin United Network News omrežja ter pogleda, če je že na voljo nova oddaja Live@5.

 2. Če je oddaja že izšla, se jo predvaja ter zajame zvok ter video. To se recimo na Apple računalnikih naredi z uporabo QuickTime Player aplikacije ter SoundFlower vtičnika.

 3. Nastalo video datoteko se najprej obdela tako, da se iz oddaje izreže vse glasbene vložke ter izvozi MP3 zvočno datoteko, ki vsebuje zgolj glas govorcev.

 4. Na osnovi zvočne datoteke se nato izdela samodejni prepis z uporabo aplikacije na spletni strani otter.ai in rezultat je tekstovna datoteka.

 5. Datoteki z zvočnim ter tekstovnim zapisom se takoj naloži na delovni prostor za prevajalce oddaj v okviru Slack aplikacije.

 6. Samodejni prepis obdela sodelavka iz Anglije, ki začne s svojim delom že malce po 6. uri zjutraj, zato je pomembno, da se ji gradivo dostavi čim prej, kajti sicer kar sama začne z ročnim pisanjem prepisa na osnovi videa oddaje.

 7. Med tem se iz video posnetka oddaje naredi izvoz ter obdelavo vseh ključnih grafik, ki se jih v končni fazi uporabi za pripravo spletnega članka in se jih potem prav tako naloži na Slack, da jih lahko uporabijo tudi drugi prevajalci.

 8. Na osnovi vsebine nove oddaje se lahko izdela tudi napovednik za delitev preko socialnih omrežij, ki vključuje predstavno sliko oddaje, kratek povzetek vsebine, ter vabilo na prejemanje elektronskih obvestil s celotnimi prevodi oddaj z vpisom preko strani zbor.si/obrazec-za-obvescanje.

 9. Ko sodelavka iz Anglije naloži očiščen prepis na Slack, ga lahko uporabijo prevajalci iz vseh držav sveta za izdelavo prevodov, lahko pa prevajalci že pred tem na osnovi samodejnega prepisa začnejo s prevajanjem.

 10. Kot pomoč pri izdelavi slovenskega prevoda se lahko angleški prepis samodejno prevede s pomočjo aplikacije na spletni strani deepl.com in nato le še jezikovno dodela, pravilno postavljanje vejic pa se lahko preveri na strani orodja.cjvt.si/vejice.

 11. Na osnovi datoteke s končnim slovenskim prevodom, se izoblikuje spletni članek z uporabo WordPress platforme, med posamezne odstavke pa se vključi nekaj izbranih grafik iz videa oddaje.

 12. Po izdelavi spletnega članka se povezavo do njega doda na začetno spletno stran Zakonitega zbora Slovenije ter na stran s seznamom vseh doslej prevedenih oddaj, ki se nahaja na povezavi zbor.si/united-network-news.

 13. Končni korak je oblikovanje ter pošiljanje množičnega sporočila vsem naročenim na prejemanje obvestil o novih prevodih, za kar uporabljamo aplikacijo Zoho Campaigns.

Večino vsebin na United Network News medijski platformi iz njihove lastne produkcije si je možno ogledati le s plačilom vsaj osnovne naročnine, ki znaša nekaj evrov mesečno. Nekaj vsebin pa je dostopnih brezplačno in ena izmed njih je naslednja oddaja, katero priporočamo, da si jo ogledate:

SPECIAL REPORT with Steffen Rowe - 7/26/2021

In tukaj si lahko za primer pogledate, kako je videti naš končni prevod in priredba v obliki spletnega članka, ki smo ga izdelali na osnovi te oddaje:

Live@5 posebno poročilo - 26. julij 2021

Za ogled praktičnega prikaza večine korakov prevajalskega postopka si lahko ogledate tudi posnetek v dveh delih iz Zoom delavnice z Valentinom Rozmanom ter enim od prevajalskih kandidatov:

Delavnica obdelave United Network News dnevnika

Povemo lahko tudi to, da zaradi kadrovskih in tehničnih motenj ali drugih prioritet Live@5 oddaja ne izide vedno ob napovedani uri. Včasih se izid zamakne za nekaj ur ali ves dan, kakšen dan pa jo sploh ni. Namesto običajne Live@5 oddaje včasih izide le krajše posebno poročila z bistveno manjšim številom vdelanih grafičnih elementov.

Podobno je glede Life Force tedenskega Zoom srečanja. Običajno se začne v nedeljo ob 22h, včasih pa že ob 20h ali pa povsem odpade. Zajem tedenskega poročila se lahko opravi že med samim Zoom prenosom v živo. So pa včasih manjša vsebinska odstopanja od obdelanega posnetka srečanja, ki se v roku enega dneva objavi na United Network News portalu, zato je pomembno prevod uskladiti s končno objavljenim posnetkom. Občasno izide tudi SpeakUp pogovorna oddaja, ki je prav tako dolga približno eno uro.

Poleg prevajanja dnevnih in tedenskih oddaj imamo pri Zakonitem zboru Slovenije vse več potreb tudi pri prevajanju dokumentov. To so na primer navodila ter smernice, ki jih izda Podporna služba za ljudske vlade (PGSD - Peoples' Government Service Department). Ta je odgovorna za koordinacijo ustanavljanja zakonitih ljudskih zborov po vsem svetu:

Spletna stran PGSD

Za tiste pravne dokumente, ki jih bo izdal Zakoniti zbor Slovenije zgolj v slovenskem jeziku, za vsebino spletne strani in objav na spletnih socialnih omrežjih ter v tiskanih medijih pa potrebujemo tudi lektorje.


Kako se vključiti?

Če bi kot prevajalec ali lektor želeli igrati pomembno vlogo pri čim hitrejšem izboljševanju razmer na tem svetu, ste vabljeni na priključitev Zakonitemu zboru Slovenije. Ni nujno, da prevajalci sodelujejo tudi na sestankih ali pri obdelavi videa ter oblikovanju spletnih člankov. Dovolj je, če se osredotočijo zgolj na prevajanje. Prijave sprejemamo preko enotnega obrazca, v katerem se nato vsak izjasni, na katerih področjih ter na kakšen način bi želel sodelovati:

Stran z navodili za vpis

To stran z vabilom za prevajalce smo ustvarili 14. avgusta 2021. Trenutno še nimamo priključenih profesionalnih prevajalcev, zato so dobrodošli vsi, ki so zmožni ter pripravljeni prispevati vsaj nekaj ur na teden za projekt v dolgoročno skupno dobro vseh živih bitij. Ne iščemo zgolj enega prevajalca, ki bi prevajal vse UNN oddaje, temveč lahko pri tem izmenično sodeluje več za to kvalificiranih ljudi.