Pritožbe

Zakoniti zbor Slovenije sprejema pritožbe članov zbora, ki jih sprejme in obravnava Odbor za varovanje načel in transparentnosti. Za sprejem pritožb uporabljamo spletni obrazec, s katerim je možno posredovati tudi priloge.

Obrazec za pritožbe

V primeru, da vam tak način posredovanja pritožbe ne ustreza, jo lahko posredujete tudi preko elektronske pošte na naslov info@zbor.si ali priporočeno po pošti na naslov zbora.

Pred oddajo pritožbe preberite Pravilnik obravnave pritožb članov v zvezi z delovanjem zbora.