Posodobljeno 14. aprila 2022

Zapisniki rednih sestankov

15. februarja 2022 je bilo na 37. rednem sestanku Zakonitega zbora Slovenije izglasovano, da se zapisniki preteklih rednih tedenskih sestankov javno objavijo. Na tej spletni strani najdete seznam s povezavami do PDF datotek s potrjenimi zapisniki, razvrščenimi v obratnem kronološkem zaporedju. Ker se na zadnjem sestanku potrdi zapisnik predhodnega sestanka, zapisnik tu objavimo en teden po sestanku. Povezave imajo na začetku datum v mednarodnem formatu, v katerem je najprej navedeno leto, nato mesec, na koncu pa dan.

Ker od aprila 2022 čakamo nove Life Force usmeritve, zapisnikov ne pripravljamo več, so pa za člane Zbora preko intraneta na voljo avdio posnetki začetnega uradnega dela Zoom sestankov.