Dobrodošli na spletni strani Zakonitega zbora Slovenije, ki je trenutno v postopku mednarodne ratifikacije.

Aktualno:

Mednarodno ratificirani ukazi Svetovnega konzorcija za zdravje in velnes za zaustavitev COVID-19 ukrepov

Če želite prejeti elektronsko sporočilo takoj, ko je na voljo prevod novega UNN poročila, ali se prijaviti na naša ostala obvestila, to lahko storite tukaj:

Stran za prijavo na obveščanje


Skladno z večnim naravnim pravom smo vsi ljudje enakovredna in suverena živa bitja. Vsi imamo lastno voljo in moč soustvarjanja vsega, kar nas povezuje in osrečuje. Prebujeni v spoznanju svoje povezanosti z virom vsega življenja se ljudje po celem svetu povezujemo v novo družbo. Ustvarjamo novo dobo za človeštvo, v kateri ni nobene potrebe po politikih, strankah, korupciji in brezobraznih korporacijah. Vračamo se k sebi, k naravi, k prepoznavanju sebe v drugih in k ustvarjanju harmonije. Enakovredno in kar se le da osvobojeno birokracije soustvarjamo družbo po meri posameznika in za skupno dobro. Naš cilj je okolje, v katerem vsak človek svobodno živi in uspeva na način, ki ga veseli in osrečuje, a hkrati ni škodljiv za soljudi.

V vseh deželah, državah in okrajih sveta ustanavljamo samoupravne zakonite zbore, ki so ratificirani v svetovnem arhivu ratificiranih listin kot edino zakonito odločevalsko telo v svojem okraju. Namen zakonitih zborov je torej vzpostavitev učinkovite neposredne ljudske samouprave. Kot veleva naravno pravo, ima vsak človek en enakovreden glas in vedno možnost glasovanja o vseh skupnih stvareh. Zato politiki kot predstavniki niso več potrebni. Za doseganje največjega možnega opolnomočenja vseh ljudi se izvoljeni uradniki zborov, ki nimamo pravice sami odločati, povezujemo z uradniki drugih zakonitih zborov, kot tudi ustanovljenimi mednarodnimi podpornimi službami, kot so Služba podpore ljudskim samoupravam, Globalna obveščevalna agencija, Life Force organi za kazenski pregon in Svetovna zakladnica.

Nihče se ne more odločati namesto vas! Zato vas vabimo, da prispevate svoj glas, svoje ideje, da nam jih pomagate udejaniti za korist vsega življenja in tako izrazite svoje potenciale in voljo za sodelovanje pri obnovi naše družbe in Zemlje!


Kaj je zakoniti zbor?

Naziv “zakoniti zbor” smo izbrali kot slovenski prevod angleškega naziva “de jure assembly”. Beseda “de jure” je pravna maksima in izhaja iz lastinske besede “ius”, ki pomeni pravica in pravo. Beseda “assembly” pa pomeni zbor, skupščina, zakonodajni dom in sestavljalnica. Zakoniti zbor je torej skupina ljudi, ki ima pravno priznan status zakonodajnega telesa. Tovrstni zbori so leta 2020 najprej začeli ustanavljati na ozemlju ZDA, sedaj pa se ustanavljajo tudi v drugih državah po svetu.

Seznam ustanovljenih zakonitih zborov

Kaj je namen ustanovitve zakonitih zborov?

Kot lahko vidimo, so obstoječe svetovne vlade v začetku leta 2020 začele izvajati močan terorizem oziroma genocid nad ljudmi pod krinko virusa COVID-19. Za zaščito in obrambo naših življenj je nujno, da organiziramo novo obliko upravljanja družbe brez globoke države. Ratificiranim zakonitim zborom bodo na voljo finančna in druga sredstva za program obnove planeta in človeštva.

Kakšna je vloga Zakonitega zbora Slovenije?

Končni cilj je vzpostavitev ljudske samouprave na lokalni ravni. Gre za sistem na glavo obrnjene piramide, kjer bodo ljudje, ki prebivajo na območju posameznih vasi, krajevnih skupnosti ali mestnih četrti imeli glavno moč odločanja. Zakoniti zbor Slovenije bo imel vlogo koordinatorja aktivnosti za vzpostavitev lokalnih zakonitih zborov ter vzgojo ter izobraževanje ljudi, da se naučijo miroljubnega in odgovornega samoupravljanja po visokih etičnih načelih, kot je zlato pravilo: “Ne škoduj ter obravnavaj in upoštevaj druge tako, kot bi želel biti obravnavan in upoštevan sam, če bi bil na njihovem mestu.”

Kdo zakonite zbore prizna?

Zakoniti zbori so pravno priznani oziroma ratificirani z vpisom v The Hall of Records oziroma arhiv ratificiranih listin. To je centralna globalna podatkovna baza vseh listin z mednarodno pravno veljavo. V letu 2020 je vlogo potrjevalke in upravnice veljavnih listin prevzela Kimberly Ann Goguen.

Kako je prišla Kim do takšnega vpliva?

Glede zgodovine svetovnih dogodkov je širši javnosti marsikaj prikrito. Ljudje smo bili tisočletja pod diktaturo monarha, ki nam je vladal preko piramidne družbene strukture. Pred nekaj leti je bil vrh te piramide odstranjen in trenutno smo priča boju za oblast nižjih frakcij te strukture. Kimberly je s pomočjo mirovnih sil z leti začela prevzemati vse večji del zalednega sistema za nadzor človeške družbe in ga sedaj prilagaja, da bo deloval v korist vseh živih bitij.

Več informacij o Kimberly Ann Goguen

Kako se bodo zakoniti zbori financirali?

Sredstva za delovanje zakonitih zborov ter projektov za obnovo planeta in družbe bodo zagotovljena iz Globalnega repozitorija, s katerim začasno upravlja Kimberly Ann Goguen. Kako se ustvarja denar je marsikomu velika neznanka, mnogi pa so mislili, da je Federal Reserve tista ustanova, ki izdaja nov denar. Vendar pa je Kimberly junija 2021 tej ustanovi odvzela pristojnost za upravljanje z valutami ter izdajanje kreditov, saj je izdana sredstva globoka država uporabljala za financiranje plandemije in drugih oblik terorizma.

Slovenski prevod predavanja Kimberly

Kakšen je naslednji korak?

K sodelovanju najprej vabimo vse ljudi z visoko integriteto in etičnimi načeli, ki imajo voljo, sposobnosti in čas sodelovati kot ustanovni člani Zakonitega zbora Slovenije. Poleg tega vabimo v našo družbo jezikovne strokovnjake oziroma lektorje in prevajalce za slovenski ter angleški jezik. Dobrodošli so tudi ljudje z znanjem organiziranja in vodenja projektnih delovnih skupin. Temeljna pogoja sta polnoletnost ter prijavljeno stalno prebivališče na ozemlju Slovenije.

Kdo ne sme sodelovati?

Nezaželeni so vsi pripadniki trenutne globoke vlade ter njihovih organov represije, skrivnih skupin, kot so jezuiti, iluminati, prostozidaji, templarji, malteški vitezi, lobanja in kosti, črno sonce, bratovščina, verski fanatiki, kdor koli je zaprisežen k delovanju po ukazih nekoga drugega, obravnavanju drugih kot manjvrednih, se odpoveduje odgovornosti za lastne misli, čustva, besede in dejanja, vsi zagovorniki obveznega cepljenja ali drugih prisilnih zdravstvenih posegov, ter vsi, ki se zgolj pritožujejo in jezijo na druge, sami pa ne želijo sodelovati pri ustvarjanju rešitev.

Kako se lahko priključim?

Če ste zainteresirani za sodelovanje, obiščite stran za vpis ter izpolnite spletni obrazec:

Stran za vpis

Po obdelavi vpisnega obrazca vam bomo poslali povezavi za vključitev v našo zasebno Telegram skupino ter sodelovanje na rednih tedenskih Zoom sestankih.

Kje lahko izvem še kaj več?

Priporočamo, da zasledujete krajše dnevne oddaje United Network News v povprečni dolžini okoli 15 minut z imenom Live@5, ki se običajno ustvarjajo vsak dan od ponedeljka do petka, ter okoli 2 uri dolga tedenska poročila Life Force Meeting, ki so običajno ob petkih ob 23h. Slednja je možno spremljati brezplačno v živo preko Zooma, YouTuba ter še nekaterih drugih platform, povezave za ogled pa se objavijo nekaj ur prej na našem Telegram info kanalu.

Več o UNN ter kazalo prevodov

Lahko nas spremljate preko Telegrama, Facebooka ali gForce omrežja:

Telegram kanal za informiranje

Telegram skupina za pogovore

Naša Facebook stran

Skupina na gForce omrežju

Poleg tega ima Life Force še veliko drugih Telegram ter Slack kanalov za posamezne delovne skupine, v katere se dodaja posameznike glede na njihova interesna področja.