CHWE

Center for Health and Wellness of Earth – Center za zdravje in dobro počutje na Zemlji

CHWC je pomemben oddelek CARE skupine in je dejansko podružnica Globalnega konzorcija držav članic za mir in obnovo (ratifikacija v prilogi). Na voljo je vsem, ki želijo izboljšati zdravje in dobro počutje v svoji državi članici. Namen je:

  • združiti zdravstvene delavce po vsem svetu
  • oblikovati sistem zdravja in dobrega počutja, ki temelji na celostnem zdravljenju
  • delovati na celotno osebo, “um, telo, dušo in duha”
  • poskrbeti za zdravje in dobro počutje za vse človeštvo

CHWE se prizadeva, da omogoči vsem živim bitjem na Zemlji najvišjo možno raven zdravja in vitalnosti. Pomembno je delovati in živeti v skladu z naravo in uporabljati naravne izdelke. Pripravljen je izreden projekt. Upamo, da bo kmalu zaživel. “CARE Assurance” bo vsem ljudem po svetu zagotovil dostop do zdravljenja, praks, storitev, protokolov, naprav, tehnologije in izdelkov za zdravje in dobro počutje. To je zagotovljeno brezplačno za vse člane in za članstvo ni treba plačati nobenih stroškov. Iz tega naslova se zagotavlja kritje za večino vrst celostnih zdravljenj, medicinskih postopkov in preventivne oskrbe.

Prav tako bomo lahko poskrbeli za vse vrste živali, od prehranjevanja, nege in zdravljenja.

“Care Assurance” je evolucija zdravstvenega zavarovanja in predstavlja največji premik v zgodovini zdravstvenega varstva. Za razliko od tipičnega zdravstvenega zavarovanja, ki je na voljo v primeru, da zbolimo ali se nam pripeti nesreča, vam “Care Assurance” zagotavlja dostop do ohranjanja celostnega zdravja. Pomeni, tudi aktivna podpora, da se izloči vzrok že na samem začetku.

Telegram skupina